Πρόωρος τοκετός

Πρόωρος τοκετός είναι η γέννηση ενός παιδιού πριν την κανονική εποχή του και αυτό σημαίνει κίνδυνο για το νεογνό μια και δεν είναι ικανό για να λειτουργήσει αυτόνομα και ολοκληρωμένα.

Υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου

Η μη σωστή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στη μήτρα έχει άμεση επίδραση στο βάρος του. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το έμβρυο γίνεται μεγαλύτερο από το κανονικό ενώ άλλες φορές έχει μικρότερο βάρος από ότι θα έπρεπε.