Αύξηση – Ανάπτυξη

Η γνώση της φυσιολογικής αύξησης και ανάπτυξης των παιδιών έχει βασική σημασία για την πρόληψη και τη διάγνωση διάφορων νοσημάτων γι’ αυτό και οι μετρήσεις Βάρους Σώματος, Μήκους Σώματος και Περιμέτρου Κεφαλής πρέπει να γίνονται από τη γέννηση έως κυρίως τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μητρικός θηλασμός – Πηγή ζωής

Ο μητρικός θηλασμός, αποκλειστικό προνόμιο της γυναίκας, επί εκατομμύρια χρόνια ήταν η μοναδική τροφή του νεογέννητου και βρέφους και σ’ αυτό στηρίχθηκε η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους